13.3. Elektroenerģijas sadales vai kontroles aprīkojums. (2016-02-15)
13.3. Elektroenerģijas sadales vai kontroles aprīkojums. (2016-02-09)
13.3. Elektroenerģijas sadales vai kontroles aprīkojums. (2016-01-15)
13.3. Elektroenerģijas sadales vai kontroles aprīkojums. (2016-01-15)
13.3. Elektroenerģijas sadales vai kontroles aprīkojums. (2016-01-15)
13.3. Elektroenerģijas sadales vai kontroles aprīkojums. (2016-01-14)
13.3. Elektroenerģijas sadales vai kontroles aprīkojums. (2016-01-14)
13.3. Elektroenerģijas sadales vai kontroles aprīkojums. (2016-01-14)
13.3. Elektroenerģijas sadales vai kontroles aprīkojums. (2016-01-14)
13.3. Elektroenerģijas sadales vai kontroles aprīkojums. (2016-01-14)
13.3. Elektroenerģijas sadales vai kontroles aprīkojums. (2016-01-14)
13.3. Elektroenerģijas sadales vai kontroles aprīkojums. (2016-01-14)
13.3. Elektroenerģijas sadales vai kontroles aprīkojums. (2016-01-14)
13.3. Elektroenerģijas sadales vai kontroles aprīkojums. (2016-01-14)
13.3. Elektroenerģijas sadales vai kontroles aprīkojums. (2016-01-14)
13.3. Elektroenerģijas sadales vai kontroles aprīkojums. (2016-01-14)

- Adapteri elektrības kontaktu ligzdām.

- Arkas, virs galvas slīdošās, elektriskajām lokomotīvēm.

- Pretestības kastes [elektrība].

- Termināli [elektrība].

- Kabeļi, elektriskie.

- Drošības pārsegi elektrības ligzdām.

- Elektroenerģijas kontroles (aprīkojums).

- Slēdži [elektrība].

- Konduktori, elektriskie.

- Savienotāji [elektrība].

- Strāvas dalītāji.

- Pārsegi elektrības slēdžiem.

- Automātiskie izslēdzēji.

- Elektroenerģijas sadale (aprīkojums ).

- Elektrodi.

- Dekoratīvas sastāvdaļas elektrības slēdžiem un ligzdām.

- Savienojošās ligzdas koaksiālajiem kabeļiem.

- Vadi [izolēti elektriskie).

- Detonatori [elektrība].

- Detonatoru termināli [elektrība].

- Izolatori [elektrība].

- Pantogrāfi ar elektrību vadāmām lokomotīvēm vai tramvajiem.

- Kontakta kārtis [piemēram, tramvaja vagoniem].

- Detonatoru turētāji.

- Potenciometri.

- Ligzdas [elektrība].

- Samazinātāji [elektrība].

- Releji, elektriskie.

- Pretestības [elektrība].

- Reostati.

- Kontaktu dalītāji.

- Divpusēji slēdži.

- Kondensatori.

- Sadales dēļi [elektrība].

- Kontaktligzdas.

- Cauruļvadi [elektrība].

- Kabeļu spailes [elektrība].

- Vadu savienotāji [elektrība].

- Stabilizatori [elektrība].

- Vadības pultis elektrības savienojumiem.

- Sadales pultis [elektrība].

- Ierīces aizsardzībai pret strāvas sprieguma svārstībām.

- Drapēriju auklas tvereklis.

- Dzesinātāji.

- Trauksmes signalizatori.

- Slēdžu plates.

- Kabeļu terminālu kurpes.

- Savienotāji [elektrība] (- daļa).

- Slēdži [elektrība] (- daļa).

- Ligzdas [elektrība] (- daļa).

- Aprīkojums elektroenerģijas sadalei vai kontrolei.

- Stiprinātājsloksnes [elektrība].

- Aizsargpārklājuma malējās noslogotās plaksnes joslas [elektrība].

- Adapteri [elektrība].

- Sadales pultis [elektrība].

- Savienotāji [elektrība].

- Elektroenerģijas kontroles (kastes - aprīkojumam).

- Kontrolplates [elektrība].

- Elektroenerģijas sadale (Kastes - aprīkojumam ).

- Elektrības sliedes prožektāru uzstādīšanai.

- Identifikācijas apvalki elektriskajiem vadiem [elektrība].

- Gaismas reostati.

- Marķētāji [elektrība].

- Pantogrāfi [elektrība].

- Kontaktligzdas[elektrība].

- Drošības pārsegi elektrības ligzdām [elektrība].

- Elektrības vadu izolācija.

- Vadi (Elektrības -).

- Adapters.

- Elektrības kontaktligzdu adaptētāju vāciņi.

- Elektrosadales paneļu kārbas.

- Kabeļu savienotājelementi.

- Kabeļa gali.

- Elektroinstalācijas skavas.

- Koaksiālas ligzdas.

- Komutācijas ierīces.

- Cauruļu spiednes.

- Savienotājelementi.

- Savienotājkontakts.

- Savienotāji.

- Kontaktdakša ar vāciņiem.

- Elektisko ierīču aizsargvirsmas.

- Savienotājelementu apvalki.

- Elektrisko sledžu korpuss.

- Reostata slēdzis.

- Elektriskais slēdzējaparāts.

- Elektriskā stacija.

- Elektrisko ķēžu komutatori.

- Elektriski savienotāji.

- Elektriska vadības ierīce.

- Elektrisko dzinēju ierīces.

- Elektrisks aparāts.

- Elektriskā aparatūras kārba.

- Elektriski savienotāji.

- Elektriskie slēdži.

- Elektriskie slēdži un/vai spraudņi.

- Elektrības kontaktligzdu virsmas.

- Pirmpastiprinātāju priekšējie paneļi.

- Montāžas kabeļu turētāji.

- Elektrisko savienotāju korpusi.

- elektrisko un elektronisko detaļu korpusi.

- Stāvokli pārbaudoši savienotāju stiprinājumi.

- Kopēji savienojumi.

- Sadales dēļi.

- Savienojumu skavas.

- Gareni slēdži un to detaļas.

- Gaismas slēdži.

- Modulāras elektriskās ierīces.

- Elektrisko detaļu korpusa modeļi.

- Dubultkontaktligzdas.

- Uzgriežņu blīves montāžas daļas koaksiāliem platgaļiem.

- Elektrisko ierīču plates.

- Elektriskā aprīkojuma virsmas.

- Protokolu kartītes.

- Pirmpastiprinātāju aizmugure.

- Pusvadītāju nesēji.

- Pusvadītāju ierīces.

- Sajūga dzensiksna.

- Kontaktligzdas.

- Kontaktligzda.

- elektrisko slēdžu kastes.

- Slēdži.

- Slēdži un kontaktligzdas [elektriskās].

- Komutācijas ierīces.

- Gaisa spiediena slēdži.

- Elektroierīču korpusi.

- Iebūvētas un virsmas kārbas elektroierīcēm.

- Kabeļkanāli.

- Kabeļu vadotnes.

- Kabeļkanāli.

- Kabeļu sadalīšanas kanāli.

- Elektrisko ierīču ietvari.

- Elektrisko instalāciju piederumi.

- Kontaktdakšu korpusi.

- Aizsargpārklājuma malējās noslogotās plaksnes joslas [elektrība].

- Ierīces vadu un kabeļu savienošanai.

- Elektriskā servodzinēja vadības bloks.

- Elektroizlādes mašīnas.

- Elektroinstalācijas ierīces.

- Elektrības spraudkontakti.

- Elektriskie aparāti.

- Elektrisko ekrānu modeļi.

- Elektrisko slēgumu daļa.

- Savienojošās elektriskās detaļas.

- Ar kaju darbināmi slēdži.

- Slēdžu regulētāji.

- Restes.

- Izolācijas plātnes.

- Izolācijas materiāli.

- Sviras slēdži.

- Modulāras kontaktu sistēmas.

- Elektriskie aparāti un to daļas.

- Elektrosadales kārbas.

- Strāvas vadības pults.

- Elektrisko ierīču aizsargrāmji.

- Elektroaparāti ar nospiežamu pogu.

- Elektriskie tālvadības ekrāni.

- Stiprinātājsloksnes (elektrība).

- Sadales bloki.

- Pieplūduma aizsargierīces.

- Elektrisko iekārtu slēdžu pārsegi.

- Sadales kārbas.

- Termināļu savienotāji.

- Elektrisko savienojumu cieši ievūvējamas kārbas.

- Vadu kontaktierīces, savienotājierīces un spriegotājierīces.

- Pastiprinātāju shēmas plašu montāža.

- Kabeļu grupas pārrāvums.

- RS savienojumu centralizētāji-novirzītāji.

- Aprīkotas, ūdensnecaurlaidīgas elektrisko savienojumu kārbas.

- Elektrisko kabeļu sadalītāji.

- Elektrības vadītāju kanāli.

- Strāvas vadu turētāji.

- Elektrības sadales skapji.

- Elektriskie slēdži.

- Frekvenču konvertētāji.

- Drošinātāju kārba.

- Drošinātāju pamatnes.

- Drošinātāju plāksnes.

- Augstefektīvi pusvadītāju moduļi.

- Kontaktu savienotāju vāciņi.

- Mašīnu interfeisi ierīču elektriskai aizsardzībai.

- Kontaktuzmavas elektrokabeļiem.

- Kontaktdakšas moduļi.

- Slēdžu pults plātnes.

- Plāksnes un uzmavas elektriskām ierīcēm.

- Elektriska kontaktdakša.

- Spiedienslēdži.

- Ievelkamais pagarinātājkabelis.

- Pusvadītāju moduļi.

- Uzmavas pārklāja balsts.

- Kontaktligzdu vāciņi.

- Kabeļu kārbas.

- Kabeļu pārsegi.

- Kabeļu izolācijas un apvalku materiāli.

- Kompakts starteris.

- Optiskās šķiedras kabeļu stiprinājumi.

- Elektrisko kontaktligzdu ietvari.

- Savienojumu bloki.

- Spaiļu kārba.

- Saules baterijas moduļi.