29.1. Ugunsdrošības ierīces un iekārtas. (2016-01-20)

- Kamīna kruķi.

- Putu smidzinātāji [ugunsdzēsība].

- Ugunsdzēšamie aparāti.

- Ugunsdrošība (ugunsdrošības ierīces un iekārtas).

- Liesmu slāpētāji.

- Uguns dzēšanas sūkņi.

- Uguns dzēšanas tilpnes.

- Ugunsdzēšamie aparāti (- daļa).

- Ugunsdrošības ierīces un iekārtas.

- Ugunsdrošības ierīces.

- Ugunsdrošības iekārtas.

- Ugunsdrošības šķēršļi.

- Vadības un kontroles pults priekšējie paneļi ugunsdzēsības iekārtām un jo īpaši ugunsdzēsības transportlīdzekļiem.

- Ugunsdzēšamie aparāti.