10.4. Citi mērinstrumenti, aparāti un iekārtas. (2016-02-08)
10.4. Citi mērinstrumenti, aparāti un iekārtas. (2016-01-15)
10.4. Citi mērinstrumenti, aparāti un iekārtas. (2015-12-01)

- Mērauklas.

- Ātruma mērītāji.

- Skaņas mērītāji.

- Akustikas mērīšanas intrumenti.

- Aerometri.

- Spirtometri.

- Augstuma mērītāji.

- Ampērmetri.

- Anemometri.

- Mērnieku instrumenti.

- Svari.

- Svari.

- Barometri.

- Automātiskie svari.

- Butirometri.

- Ārtausti.

- Etaloni lauksaimniecības produktiem.

- Kalorimetri.

- Klinometri.

- Komparatori.

- Ūdensmetri.

- Elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāti.

- Satura mērīšanas aparāti rezervuāriem.

- Straumes mērītāji.

- Lineāli mērīšanai.

- Blīvuma mērītāji.

- Mēriekārtas mērīšanai pēdās.

- Attāluma noteikšanas aparāti.

- Dinamometri.

- Ebulimteri.

- Kārbas mērlentēm.

- Galvanomteri.

- Ģeodēziski aparāti un instrumenti.

- Goniometri.

- Ūdens cietības mērinstrumenti.

- Higrometri.

- Degvielas patēriņa indikatori transportlīdzekļiem.

- Indikātori maltītes gatavošanā [virtuvē].

- Temperatūras mērinstrumenti.

- Spidometri.

- Mērauklas.

- Kuģa reģistrācijas grāmatas.

- Luksmetri.

- Manometri.

- Mērinstrumenti (izņemot laika mērinstrumentus).

- Mērinstrumenti drēbniekiem.

- Mērlentes.

- Mikrometri.

- Milimetri.

- Nivelēšanas stieņi mērniekiem.

- Oktanti.

- Odometri.

- Ommetri.

- Viļņu mērītāji.

- Mikrometru mērauklas.

- Svēršanas aparāti un instrumenti.

- Laktometri.

- Svari [cilvēku svara mērīšanai].

- Planimteri.

- Lietus mērītāji.

- Svari [svaru kausiem].

- Polarimetri.

- Pirometri.

- Radiometri.

- Mērlentes.

- Sekstanti.

- Seismogrāfi.

- Seismometri.

- Ultraskaņas zondes.

- Zondēšanas svērteņi.

- Spektrofotometri.

- Tahometri.

- Tahometri.

- Taksometra skaitītāji.

- Telemetri.

- Teodolīti.

- Termometri [ieskaitot medicīniskos].

- Pārbaudes svari.

- Rindmēri.

- Variometri.

- Vernjeri.

- Vakuma mērinstrumenti.

- Viskozmetri.

- Voltmetri.

- Vatmetri.

- Jardu mēri.

- Mērnieku stieņi.

- Kompasi [navigācija].

- Jūras komapsi.

- Telefona maksas noteicēji.

- Braukšanas maksas reģistrētāji.

- Virsmas plāksnes.

- Kompasu kartes.

- Kravas rādītāji akulumatoriem.

- Braukšanas maksas reģistrētāji.

- Mērnieku optiskie stūreņi.

- Gāzes skaitītāji.

- Līmeņrāži.

- Ūdens līmeņa mērinstrumenti.

- Burtu skalas.

- Slīpuma mērītāji.

- Riepu spiediena mērinstrumenti.

- Mērāmie kausi.

- Bezmēni.

- Dziļuma mērītāji.

- Kuģa vilcējspēkamērinstrumenti.

- Pipetes [nav izmantojamas medicīnā vai laboratoriskiem nolūkiem.

- Alidādes [mērniecības rīki].

- Augstummērītāji.

- Kilometru skaitītāji.

- Mērkarotes.

- Mērāmie trauki [mājsaimniecība].

- Jūdžu reģistrētāji.

- Jūdžu skaitītāji.

- Spiediena mērītāji.

- Tāluma mērītāji.

- Apgriezienu skaitītāji.

- Ceļa marķēšanas aparāti.

- Sonometri [mērierīces].

- Tahometri [velodatori].

- Virtuves svari.

- Centrēšanas aparāti.

- Kalibrētāji.

- Pedometri.

- Refraktometri.

- Tahogrāfi.

- Svari (- daļa).

- Straumes mērītāji (- daļa).

- Termometri [ieskaitot medicīniskos] (- daļa).

- Elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāti (- daļa).

- Termometri [ieskaitot medicīniskos] (- daļa).

- Līmeņrāži (- daļa).

- Citi mērinstrumenti, aparāti un iekārtas.

- Mērinstrumenti, aparāti un iekārtas.

- Termogrāfiskās cameras [mērierīces].

- Kravas rādītāji.

- Koordinācijas mērinstrumenti.

- Degvielas patēriņa indikatori.

- Mēraparāts.

- Mērierīces.

- Mērīšanas instrumenti.

- PH mērītāji.

- Analizētāji.

- Ampērmetri ar skavu.

- Kombinēšanas instrumenti.

- Impulsu līmeņa mērīšanas iekārtas.

- Elektroniskie termometri.

- Fleksometrs.

- Augstuma mēraparāts.

- Mitruma sensori.

- Līmeņa indikatori.

- Mērīšanas aparāti.

- Mērīšanas aparāti un ierīces, proti, arī barometri, termometri, gaisa mitruma sensori.

- Fiziskās darbības mērītājs.

- Radiouztvērēji ar projekcijas pulksteni un termometru.

- Optisko ierīču tīklojums.

- Tempertūras sensori.

- Termometri.

- Tintometri.

- Ultravioletās gaismas mērierīces.

- Metereoloģiskās stacijas.

- Vēja rādītāji.

- Svari ar skalu.

- Mērīšanas instrumenti.

- Ierīces šķidrumu temperatūras mērīšanai.

- Dozēšanas automāti.

- Elektriskie termometri.

- Elektroniskie kalkulatori.

- Caurplūdes mērītāji.

- Manometra indikatori.

- Karstā gaisa grilierīces.

- Augstuma indikatori.

- Līmeņrāži.

- Magnētiskā lauka noteikšanas ierīces.

- Odometri un tahometri.

- Paku svari.

- Rezonatori.

- Griezes mērierīces.

- Satiksmes intensitātes mērierīces.

- Svara displeji.

- Tintometri.

- Kompasi [mērīšanas aparāti, pārveidotāji].

- Ciparmērvienību konfigurācija uz kuģneicības navigācijas lineāla.

- Atsvari tērauda cilindru nulles gravitācijas noteikšanai.

- Garuma mērītāji.

- Dimantu novērtēšanas instruments.

- Zemes mērīšanas zonde.

- Zemes mērīšanas iekārta.

- Izlīdzināšanas ierīces.

- Transportlīdzekļu skaitītājs.

- Svārsta lāzers.

- Elektrisko parametru mērīšanas aparāts.

- Ķermeņa masas indeksa mērītāji.

- Gaisa mitruma indikatori.

- Lāzeru mēraparāti.

- Rotējoši lāzeri.

- Trokšņu mērīšanas ierīces.

- Aktivitātes uzraudzības ierīces.

- Pozīcijas sensori.

- Svari.